Fotovoltaické elektrárny

Máte fotovoltaickou elektrárnu? Optimalizujte její výkon a zvyšte efektivitu provozu. Získejte víc.

Energetické poradenství

Optimalizujte spotřebu energií ve vašem objektu, snižte své provozní i investičních náklady.

Úspory energií

E-box – cesta k úsporám. Efektivní řešení pro každou obec, budovu či provozovnu.

Mikrokogenerační jednotky

Minimalizujte náklady na rozvod energie, vyrábějte si současně teplo i elektřinu.

Fotovoltaika pro ohřev vody? Dnes se to již vyplatí!

05.05.2014   Cena fotovoltaických panelů klesá. V důsledku toho, ale také dalších okolností se stává ohřev vody fotovoltaikou efektivnějším než v minulosti nebo při využití klasických solárních kolektorů.    

Více zde

Fotovoltaická elektrárna s online monitoringem zdarma!

03.03.2014 Využijte časově omezené akce, kdy v případě objednávky fotovoltaické elektrárny na klíč u naší společnosti do 31.3.2013 získáte elektrárnu včetně nepřetržitého on-line monitoringu zdarma!

Více zde

Zařadili jsme do nabídky špičkové panely značky Winaico

08.03.2013 Od začátku února 2013 naše společnost zařadila do své nabídky panely značky Winaico. Tyto panely dodáváme ve výkonových třídách od 250 Wp po 285 Wp při standardních rozměrech. V testech odborného německého časopisu Photon se panely Winaico se umístily na 7. místě z více než 46 značek modulů. Výsledek testu je zde.

Více zde

Energetický regulační úřad očekává výrazný nárůst žádostí o licence

18.09.2012 V této souvislosti úřad upozorňuje, že v zákoně o podporovaných zdrojích energie je přiznán nárok na podporu elektřiny vyrobené ve fotovoltaické elektrárně s instalovaným výkonem do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem, evidované v katastru.

Více zde

Připojili jsme první FVE v roce 2012

31.01.2012 Na začátku ledna 2012 jsme v Praze úspěšně připojili novou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu  7,36 kWp do sítě distributora.

Více zde

Výše podpory obnovitelných zdrojů v roce 2012

23.11.2011 Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí o cenách elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů platné pro rok 2012.

Více zde

STOP-STAV pro fotovoltaiku částečně uvolněn.

22.09.2011 Drobní zájemci o provozování FV systémů do 30 kWp mohou opět žádat o připojení svých elektráren. Dne 19.9.2011 se konalo jednání zástupců distribučních společností (ČEZ, E.ON, PRE) a CZEPHO o uvolnění STOP-STAVu na připojování nových fotovoltaických elektráren.

Více zde

Bude zrušen zákaz připojování nových fotovoltaických elektráren?

16.09.2011 Ačkoli je zřejmé, že průběh letošního léta nezpůsobil energetické soustavě v ČR žádné výrazné problémy, i nadále trvá stop-stav na připojování nových obnovitelných zdrojů elektřiny (solární a větrné elektrárny) do distribuční sítě. Více informací uvnitř zprávy.

Více zde

Novatrix CZ přebírá aktivity slovenské kanceláře

24.05.2011 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom vám oznámili, že od 1. června 2011 přestává z obchodních důvodů fungovat slovenská kancelář v Malackách. Veškeré zákazníky a aktivity slovenské kanceláře přebírá s okamžitou platností česká pobočka v Praze.

Více zde

Projekt Zelená úsporám letos nepoběží

07.02.2011

Program Zelená úsporám na zateplování domů a výměnu starých kotlů na uhlí za ekologické vytápění zůstane pro rok 2011 novým žádostem uzavřen.

Více zde

Od ledna 2014 nemusí provozovatelé FVE zasílat statistické výkazy na ERÚ

29.11.2013 ERÚ se totiž s OTE dohodl na automatizovaném předávání informací o výrobě ve větrných, solárních a vodních elektrárnách přímo ze systému OTE. Nový způsob statistického sledování znamená konec složité byrokracie s vyplňováním čtvrtletních (měsíčních) výkazů výroby. 

Více zde

Vyhláška o recyklaci fotovoltaických panelů je téměř před schválením

05.06.2013 Ministerstvo životního prostředí předalo koncem května do zkráceného připomínkového řízení vyhlášku o recyklaci fotovoltaických panelů. Tato vyhláška stanovuje základní záležitosti týkající se recyklace fotovoltaických panelů. Jednak ukládá povinnost pro vlastníky FV panelů zvolit si recyklační firmu a uzavřít s ní smlovu o recyklaci panelů a dále stanovuje výši poplatků za recyklaci panelů (návrh ministertva je minimálně 5,50 Kč na 1 kg hmotnosti panelů).

Více zde

Jak je to s povinností recyklace FV panelů?

08.03.2013 Dobrý den, je pravda, že od 1. ledna 2013 ukládá zákon provozovatelům fotovoltaických elektráren, aby zajistili financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z jejich elektráren prostřednictvím kolektivního systému zpracování odpadu? V minulých dnech jsme obdrželi do schránky nabídku jedné z firem zabývajících se recyklací odpadu, kde nám nabízí, abychom s ní uzavřeli smlouvu na likvidaci elektroodpadu ze solární elektrárny.

Více zde

Plánujeme výstavbu administrativní budovy. Může být tri(ko)generace přínosná? Jaké aspekty je nutné před realizací zvažovat?

06.03.2012 Využití tri(ko)generace má smysl uvážit. Je třeba zohlednit zejména bezpečnost dodávek tepla a elektřiny, návratnost investice a vliv na životní prostředí. Důležité je pečlivé posouzení potřeby energií, očekávaných diagramů průběhu jejich spotřeby a také volba vhodného dodavatele.

Více zde

Lesní hotel Heiligenhaus ušetří s novou kogenerační jednotkou asi 30 000 Euro ročně na nákladech energie

22.09.2011 Proč?:  Celková účinnost takové kogenerační výroby tepla a elektřiny je asi 90%.

Více zde

Návratnost investice

18.01.2011 Jaká je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny?

Více zde

Podmínky pro instalaci

06.01.2011 Můžu si dát fotovoltaickou elektrárnu i na svůj dům?

Více zde

Životnost fotovoltaických panelů

14.12.2010 Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Více zde

Potřebná plocha na instalaci

8.12.2010 Jaká plocha je potřeba na instalaci 1 kWp?

Více zde

Údaje pro cenovou nabídku

26.11.2010 Zvažuji realizaci fotovoltaické elektrárny. Jaké informace musím uvést, abyste mi byli schopni zpracovat cenovou nabídku na můj dům?

Více zde